สัญญาณ Covid-19 สรุปจาก สธ อาการวันต่อวัน (วันที่ 1-3) 1. คล้ายหวัด 2. ปวดในคอเล็กน้อย 3. ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อย 4. กิน/ดื่มปกติ (วันที่ 4) 1. เจ็บคอเล็กน้อย 2. พูดเริ่มเจ็บในคอ 3. ไข้ดูปกติ 36.5°C 4. รบกวนกับการกิน 5. ปวดหัวเล็กน้อย 6. ท้องเสียออ่อนๆ 7. รู้สึกเหมือนเมา (วันที่ 5) 1. ปวดในคอ พูด_เจ็บ 2. อ่อนเพลียเล็กน้อย 3. ปรอทไข้ 36.5° -36.7°C 3. อ่อนเพลีย ปวดข้อต่อ (วันที่ 6) 1. ปรอทไข้ 37 ° C+ 2. ไอแห้ง 3. ปวดคอขณะกิน/พูด 4. อ่อนเพลีย คลื่นไส้ 5. หายใจลำบากเป็นครั้งคราว 6. นิ้วรู้สึกเจ็บปวด 7. ท้องร่วง อาเจียน (วันที่ 7) 1. มีไข้ 37.4° -37.8°C 2. ไอต่อเนื่อง มีเสมหะ 3. ปวดร่างกาย/ศีรษะ 4. ท้องร่วงมาก 5. อาเจียน (วันที่ 8) 1. ไข้ 38°C+++ 2. หายใจลำบาก 3. ไอต่อเนื่อง 4. ปวดหัว ข้อต่อ กล้ามเนื้อ 5. ง่อยและปวดก้น (วันที่ 9) 1. ไม่ดีขึ้น และแย่ลง 2. ไข้สูงมาก 3. อาการทรุดลงมาก 4. ต้องต่อสู้เพื่อหายใจ อาการในวันที่ 9 ต้องตรวจเลือด CT Scan ทรวงอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.เกาะหมาก

ดูเพิ่มเติม

“เกาะหมากสดใส ร่วมใจลดคาร์บอน”

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “เกาะหมากสดใส ร่วมใจลดคาร์บอน Kohmak Low Carbon”
สร้างการรับรู้ “ธรรมนูญเกาะหมาก” ให้แก่นักท่องเที่ยว หวังเป็นเครือข่ายสร้างการพัฒนาการท่องเที่ยวในเกาะหมากอย่างยั่งยืนต่อไป

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
- 2 กรกฎาคม 2563
การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการถนอมอาหาร
2 กรกฎาคม 2563
การประชุมอำเภอประจำเดือน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะกูด
3 กรกฎาคม 2563
แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดเกาะหมากสามัคคีธรรม ต.เกาะหมาก
4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
​กิจกรรม​ผู้สูงอายุ​และ​การ​จ่าย​เงิน​เบี้ย​ยังชีพ​ฯ​ เดือน​สิงหาคม​ 2563
8–9 สิงหาคม 2563
“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”
9 สิงหาคม 2563
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยผู้พิการ สิงหาคม 2563
9-10 สิงหาคม 2563
อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
5 กันยายน 2563
การฝึกอบรมการสานหมวกจากใบมะพร้าว
9 กันยายน 2563
กิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลเกาะหมาก
11-12 กันยายน 2563
การฝึกอบรม"การดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง"
16 กันยายน 2563
การให้ความรู้ด้านสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดีห่างไกลโรค
2 ตุลาคม 2563
วันออกพรรษา
6 ตุลาคม 2536
ประชุมอำเภอเกาะกูด
6 ตุลาคม 2536
กิจกรรมผู้สูงอายุและรับเบี้ยยังชีพ(ทำน้ำสมุนไพรและน้ำยาอเนกประสงค์)
4 พฤศจิกายน 2563
ประชุมประจำเดือน ณ อำเภอเกาะกูด 6 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมผู้สูงอายุ 6 พฤศจิกายน 2563
ประชุมสภา อบต
1 ธันวาคม 2563
ประชุมประจำเดือน ณ อำเภอเกาะกูด 5 ธันวาคม 2563
วันพ่อแห่งชาติ
- 8-9 กรกฎาคม 2563
การฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม
11 กรกฎาคม 2563
การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรป้องกันโรคของผู้สูงอายุ
12 สิงหาคม 2563
วันแม่แห่งชาติ
13 สิงหาคม 2563
อำเภอเคลื่อนที่ โดยอำเภอเกาะกูด
21 กันยายน 2563
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก อพท3
23 กันยายน 2563
ประชุมหารือโครงการ"วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะหมาก"
13 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร
- 10 ธันวาคม 2563
วันรัฐธรรมนูญ
16 ธันวาคม 2563
วางทุ่นไข่ปลารอบเกาะผี
- 22 กรกฎาคม 2563
การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรและการฝึกนวดประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
13-15 สิงหาคม 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือวิกฤตการณ์ภัยพิบัตและสถานการณ์ฉุกเฉิน
24 กันยายน 2563
การทำลูกประคบจากสมุนไพร (กิจกรรมผู้สูงอายุ)
25 กันยายน 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
23 ตุลาคม 2563
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- 25 ธันวาคม 2563
วันคริสต์มาส
- - 25-26 สิงหาคม 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ได้กำหนดวันให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
27 สิงหาคม 2563
อพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางในพื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก
25 กันยายน 2563
ประชุมกองทุนบทบาทสตรีตำบลเกาะหมาก
26 กันยายน 2563
ประชุมการจัดการขยะชุมชน
27 ตุลาคม2563
เปิดโครงการวีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะหมาก
31 ตุลาคม2563
วันลอยกระทง
- 31 ธันวาคม 2563
วันสิ้นปี
การเพิ่มเบี้ยความพิการ
เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
การสมัครเพื่อขอมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA
Workshop การสมัครเพื่อขอมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และ SHA+
กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2564
สาธิต การทำน้ำสมุนไพรบำรุงร่างกาย สำหรับผู้สูงวัย และวิธีการใช้พืชสมุนไพร
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เข็ม 1 ซิโนแวค และ เข็ม 2 แอสต้าเซเนกา
รพ.สต. เกาะหมาก ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19
“From The Sea”
หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดตราด “จัดครัวเรือหลวง ส่งมอบกำลังใจทางทะเล” ครั้งที่ 2
ประชุมสภา อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ประชาคมการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
อบต. เกาะหมาก ฝ่ายปกครองและประชาชนชาวเกาะหมาก ร่วมหารือแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
กิจกรรมปลูกปะการังเกาะหมาก
ภายใต้โครงการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเกาะหมากสู่มาตรฐานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Big Cleaning Day
นางสุรีย์พร รัตนเสถียร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วยพนักงานฯ
U2T รวมพลัง ปกป้องชีวิต พิชิตภัย COVID ด้วยวัคซีน
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนบ้านเกาะหมาก

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จัดกิจกรรม ทำความสะอาด

Big Cleaning Day

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

กำหนดจุดติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

มาตรการและวิธีป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19

นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์สกุล นายอำเภอเกาะกูดนายอำเภอเกาะกูด ลงพื้นที่ตำบลเกาะหมากเพื่อ

สำรวจและทำทะเบียนสุนัขและแมว

สำรวจประชากรสุนัขและแมว เพื่อทำหมันและฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้าและขึ้นทะเบียน

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด-19

อบต.เกาะหมาก รพ.สต.เกาะหมาก สายตรวจเกาะหมาก และคณะกรรมการเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

บริการฉีดพ้นแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ออกบริการฉีดพ้นแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก

Green Destinations Top 100

เวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เกาะหมาก ตามแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

เดินทางลงพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด เพื่อตรวจสอบกลั่นกรองการพิจารณาใบอนุญาต ประกอบธุรกิจโรงแรม และการต่ออายุใบอนุญาต ในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก

ธนาคารออมสินสาขาเกาะช้าง

ธนาคาร​ออมสิน ให้บริการเปิดบัญชี​และลงทะเบียน​เราชนะที่อบต.เกาะหมาก

กิจกรรมผู้สูงอายุ การทำลูกปะคบและการนวดปะคบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยได้สาธิตวิธีนวดคลายเส้น และการนวดด้วยลูกปะคบ

เก็บขยะใต้ทะเลและปลูกปะการัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก, กลุ่มอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ตราด

ประชุมวางแผน GSTC การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ร่วมประชุมกับ อพท ตราด เพื่อวางการพัฒนาตามมาตฐาน GSTC

วัดระยะวางท่อประปาหมู่บ้านอ่าวนิด

วัดระยะเพื่อวางท่อส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

พิธีลงเสาเอกพระอุโบสถวัดเกาะหมากสามัคคีธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและชาวชุมชนเกาะหมาก ได้ร่วมกันประกอบพิธีลงเสาเอก พระอุโบสถหลังแรกของเกาะหมาก

สำสรวจแหล่งเพื่อสู้ภัยแล้ง

อบต.เกาะหมากร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ออกสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก เพื่อบรรเทาการขาดแคลนเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง โดยได้ออกสำรวจ บริเวณหมู่ 1 และหมู่2 ตำบลเกาะหมาก

ตรวจผังโรงแรมและรีสอร์ท

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ร่วมกับอำเภอเกาะกูด นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอเกาะกูด ได้ตรวจผังโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก

อำเภอเคลื่อนที่

อำเภอเกาะกูดนำโดยนาอำเภอเกาะกูด ลงพื้นที่เกาะหมากเพื่อทำความเข้าใจมาตรการและข้อกำหนดต่างๆ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19

แจกหน้ากากอนาัยและเจลแอลกอฮอล์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำโดย นางสุรีย์พร รัตนเสถียร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งานซ่อมบำรุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดยกองช่างได้ทำการ ซ่อมแซมถนน และปรับภูมิทัศน์สองข้าง

ทำความสะอาดสะพานท่าเทียบเรืออ่าวนิด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ทำความสะอาดสะพานท่าเทียบเรืออ่าวนิด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะหมาก”

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ"วินีไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะหมาก"

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเกาะกูด
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกาะหมาก
ณ ศาลาการเปรียนวัดเกาะหมากสามัคคีธรรม
"วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะหมาก"

อบต.เกาะหมาก ร่วมประชุมกับ อพท.3,บมจ วีนิไทย, กองทัพเรือภาคที่1, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ และภาคประชาชนและเอกชน

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก

ณ ห้องประชุมสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (อพท)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือวิกฤตการณ์ภัยพิบัตและสถานการณ์ฉุกเฉิน
อบต.เกาะหมาก ร่วมกับ อพท. และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือวิกฤตการณ์ภัยพิบัตและสถานการณ์ฉุกเฉิน (หลักสูตร 3 วัน)
อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

อพท.ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก กำหนดการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ณ อาคารศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้าน (ผ้ามัดย้อม)

ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด
"แห่เทียนเข้าพรรษา"

โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)ร่วมกับชาวเกาะหมากและ อบต.เกาะหมาก ได้ถวายเทียนจำนำพรรษาแก่พระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดเกาะหมากสามัคคีธรรม ตำบลเกาะหมาก

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับกลุ่มตะเคียนเตี้ย

อพท.ร่วมกับกลุ่มตะเคียนเตี้ยและกลุ่มท่องเที่ยวเกาะหมาก จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสพการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การให้ความรู้ด้านสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดีห่างไกลโรค

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานการศึกษานอกโรงเียนอำเภอเกาะกูด

การจัดการขยะ
อพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ อบต.เกาะหมาก

20-21 มิถุนายน 2563 อพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ อบต.เกาะหมากดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางในพื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก

"โครงการอบรมให้ความรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน"โครงการอบรมให้ความรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกาะหมากรีสอร์ท ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด

ฉีดพ้นควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

ด้วยโรคไข้เลือด เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศมานานแล้ว โดยมียุงลายเป็นพาหะ เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี และพบว่าประชากรที่ป่วย...

บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูด นำโดย นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ เกษตรอำเภอเกาะกูด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูด