องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) ร่วมกับชาวเกาะหมากและ อบต.เกาะหมาก ได้ถวายเทียนจำนำพรรษาแก่พระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดเกาะหมากสามัคคีธรรม ตำบลเกาะหมาก