“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

การเดินทาง

การเดินทางมาเกาะหมาก

เดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยรถส่วนตัว

จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข3 (บางนา-ตราด)เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 344(ชลบุรี-บ้านบึง-แกลง) เมื่อถึงอำเภอแกลง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข3 ผ่านจังหวัดจันทบุรีจนถึงจังหวัดตราด รวมระยะทาง 315 กิโลเมตร ก่อนถึงท่าเรือแหลมงอบ จะมีร้านค้าตรงข้ามอนุสาวรียฺ์กรมหลวงชุมพรมีบริการรับฝากรถ คืนละ 50 บาท เป็นเต้นท์อย่างดี

ปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่เปิดให้บริการแล้ว ประกอบด้วย
1. เส้นทางตราด – กรุงเทพฯ (เอกมัย)
ธนกวีขนส่ง จำกัด (รถตู้/รถมินิบัส) ให้บริการเที่ยวเวลา 07.00 น. , 09.00 น. , 11.00 น. , 13.00 น. , 15.00 น.
2. เส้นทางตราด – กรุงเทพฯ (เอกมัย)
บริษัทเชิดชัยทัวร์ จำกัด ให้บริการเที่ยวเวลา 07.00 น. , 11.00 น. , 13.00 น. , 15.00 น.
3.เส้นทางตราด – กรุงเทพฯ (หมอชิต)
บริษัท ธนกวีขนส่ง จำกัด (รถตู้/รถมินิบัส) ให้บริการเที่ยวเวลา 04.00 น. , 06.00 น. , 08.00 น. 10.00 น. , 12.00 น. , 14.00 น.
4.เส้นทางตราด – จันทบุรี (รถตู้)
บริษัท จันทบูรณ์ทรานส์ จำกัด ให้บริการเดินรถระหว่างเวลา 06.00 น. -18.00 น. (ทุก 1 ชั่วโมง)
5.เส้นทางตราด – นครราชสีมา (โคราช)
บริษัทวิศวกรเสนา จำกัด ให้บริการเที่ยวเวลา 08.15 น. และ 12.15 น.
6.เส้นทางตราด – หนองคาย
บริษัท 407 พัฒนา จำกัด ให้บริการเที่ยวเวลา 16.00 น.

ตารางเดินเรือ
เกาะหมาก - แหลมงอบ (ท่าเทียบเรือกรมหลวงชุมพรฯ)

08.00 ลีลา
08.30 ซีเทล
09.00 ปาหนัน
11.30 ลีลา
12.30 ซีเทล
13.30 ปาหนัน

แหลมงอบ - เกาะหมาก (ท่าเทียบเรืออ่าวนิด)

10.30 ลีลาวดี
11.30 ซีเทล
12.30 ปาหนัน
14.00 ลีลา
14.30 ซีเทล
16.00 ปาหนัน
*** เวลาเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก