องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มตะเคียนเตี้ย

อพท.ร่วมกับกลุ่มตะเคียนเตี้ยและกลุ่มท่องเที่ยวเกาะหมาก จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสพการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน