องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อพท.๓ (สาขา) จัดกิจกรรมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผลการจัดเก็บข้อมูลรายการสินทรัพย์ด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก