ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

วันที่ เรื่อง สถานที่ ผู้ลงประกาศ
12 มิถุนายน 2564 อพท.๓ (สาขา) จัดกิจกรรมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผลการจัดเก็บข้อมูล
รายการสินทรัพย์ด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก
ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
2 มิถุนายน 2564 Big Cleaning Day ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
20 พฤษภาคม 2564 กำหนดจุดติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
3 พฤษภาคม 2564 มาตรการและวิธีป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
พฤษภาคม 2564 สำรวจและทำทะเบียนสุนัขและแมว ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
27 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด-19 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
10 เมษายน 2564 บริการฉีดพ้นแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
2 เมษายน 2564 โครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
29 มีนาคม 2564 Green Destinations Top 100 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
24 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่เกาะหมากเพื่อจัดทำข้อมูล
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
16 มีนาคม 2564 คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
8 มีนาคม 2564 ธนาคารออมสินสาขาเกาะช้าง ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
6 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราด ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
5 มีนาคม 2564 กิจกรรมผู้สูงอายุ การทำลูกปะคบและการนวดปะคบ ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
27 กุมภาพันธ์ 2564 เก็บขยะใต้ทะเลและปลูกปะการัง ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
20 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการควบคุม กำกับ และดูแล สถานประกอบการที่มีการจำหน่ายอาหาร
ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) อย่างเข้มงวด
ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
11 กุมภาพันธ์ 2564 ทช.เปิดรับสมัคร"อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล" หรือ อสทล.(MARINE RANGERS) ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
10 กุมภาพันธ์ 2564 การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
5 กุมภาพันธ์ 2564 "ปภ.ขอเชิญพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย> ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
5 กุมภาพันธ์ 2564 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)(ฉบับที่6) ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
4 กุมภาพันธ์ 2564 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
2 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการ"เราชนะ" ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
2 กุมภาพันธ์ 2564 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะ ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
1 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
1 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการสินเชื่อ SME โลจิสติกส์ผลไม้เศรษฐกิจ ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
1 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการสินเชื่อ SME เกษตร ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
11 มกราคม 2564 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 งวดที่ 10 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
4 มกราคม 2564 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 งวดที่ 9 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
28 ธันวาคม 2563 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 งวดที่ 8 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
25 ธันวาคม 2563 ครม.เห็นชอบผ่นผันให้คนงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ทำงานเป็นกรณีพิเศษ ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
24 ธันวาคม 2563 คู่มือประกันรายได้ข้าวปี2 ทำได้ไว ทำได้จริง ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
23 ธันวาคม 2563 ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการประกันรายได้ข้าวและปาล์ม ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
23 ธันวาคม 2563 หลักเกณฑ์ประกันรายได้ปาล์มน้ำมันงวดที่10-งวดที่13 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
23 ธันวาคม 2563 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการฯ ฉ.3 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
23 ธันวาคม 2563 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาฯ งวดที่13 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
23 ธันวาคม 2563 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาฯ งวดที่10 ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
23 ธันวาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ในการพิจารณาแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
23 พฤศจิกายน 2563 Co-Payment "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง จ่ายคนละครึ่ง" โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
9 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการคัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
27 ตุลาคม 2563 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะหมาก” อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
23 ตุลาคม 2563 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
6 ตุลาคม 2563 กิจกรรมผู้สูงอายุและแจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
26 กันยายน 2563 ประชุมหารือและสาธิตวิธีคัดแยกขยะแต่ละประเภท อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
25 กันยายน 2563 ประชุมกองทุนบทบาทสตรีตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
25 กันยายน 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
24 กันยายน 2563 การทำลูกประคบจากสมุนไพร (กิจกรรมผู้สูงอายุ) ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
23 กันยายน 2563 ประชุมหารือโครงการ"วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะหมาก" ตำบลเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
21 กันยายน 2563 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก อพท3 อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
11-12 กันยายน 2563 การฝึกอบรม"การดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง" อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
9 กันยายน 2563 กิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
27 สิงหาคม 2563 อพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางในพื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
25-26 สิงหาคม 2563 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ได้กำหนดวันให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
13-15 สิงหาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือวิกฤตการณ์ภัยพิบัตและสถานการณ์ฉุกเฉิน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
13 สิงหาคม 2563 อำเภอเคลื่อนที่ โดยอำเภอเกาะกูด ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ อำเภอเกาะกูด เกาะกูด
9-10 สิงหาคม 2563 อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
9 สิงหาคม 2563 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยผู้พิการ สิงหาคม 2563 อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
8–9 สิงหาคม 2563 “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ​กิจกรรม​ผู้สูงอายุ​และ​การ​จ่าย​เงิน​เบี้ย​ยังชีพ​ฯ​ เดือน​สิงหาคม​ 2563 อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
22 กรกฎาคม 2563 การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรและการฝึกนวดประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
11 กรกฎาคม 2563 การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรป้องกันโรคของผู้สูงอายุ อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
8-9 กรกฎาคม 2563 การฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ตำบลเกาะหาก อบต.เกาะหมาก
3 กรกฎาคม 2563 แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดเกาะหมากสามัคคีธรรม ต.เกาะหมาก วัดเกาะหมาก อบต.เกาะหมาก
2 กรกฎาคม 2563 การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการถนอมอาหาร อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก