องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

กิจกรรมผู้สูงอายุ

การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรและการฝึกนวดประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2563
สูตรการทำน้ำใบย่านาง