“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563
    ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเกาะกูด

    นางสุรีย์พร รัตนเสถียร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก มอบหมายให้ นายชานนท์ ขุนจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยมีนายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์ นายอำเภอเกาะกูดเป็นประธานในพิธี