“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

    เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563
    ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเกาะกูด

    นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอเกาะกูด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข บรมนาถบพิตร โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด