องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

บริการฉีดพ้นแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19