“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมั่งคั่ง สังคมคุณภาพ”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อบต.เกาะหมาก ร่วมกับ อพท. และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ขอเชิญ ผู้ประกอบการ รีสอร์ท โรงแรม และบุคคลทั่วไป

เข้ารับการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือวิกฤตการณ์ภัยพิบัตและสถานการณ์ฉุกเฉิน
(หลักสูตร 3 วัน)

13-15 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม The Mak
พิธีเปิด เวลา 08.30-09.00 น.
โดย นายอำเภอเกาะกูด กำหนดการฝึก

*** ขอให้ผู้ที่สนใจลงน้ำในสระว่ายน้ำ นำชุดว่ายน้ำมาด้วย

ตารางการฝึกอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือวิกฤตการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

(หลักสูตร 3 วัน)


  ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม


  วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม The Mak
 • 0800-0830 -ลงทะเบียน
 • 0830-0900 -พิธีเปิด โดย นายอำเภอเกาะกูด
 • 0900-1000 -ภัยและอันตรายทางน้ำ บรรยายโดยเรือเอกสมัคร ใจแสน การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ บรรยายโดยเรือเอกสมัคร ใจแสน
 • 1000-1030 -พักรับประทานอาหารว่าง
 • 1030-1100 -การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ บรรยายโดยเรือเอกสมัคร ใจแสน
 • 1100-1200 -การปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นโรคและได้รับอันตรายจากการดำน้ำ บรรยายโดยเรือเอกสมัคร ใจแสน
 • 1200-1300 -พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 1300-1400 -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1400-1500 -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1500-1515 -พักรับประทานอาหารว่าง
 • 1515-1600 -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการว่ายน้ำเข้าไปการช่วยเหลือ โดยใส่เสื้อชูชีพ (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1600-1700 -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินผู้ป่วยทางน้ำ (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
  วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาวัดเกาะหมาก
 • 0800-0900 -การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากสัตว์ทะเล บรรยายโดยนายกุลพันธ์ พิทักษา
 • 0900-1000 -การปฐมพยาบาลบาดแผล กระดูกหัก ข้อเคลื่อน บรรยายโดยนายกุลพันธ์ พิทักษา
 • 1000-1015 -พักรับประทานอาหารว่าง
 • 1015-1100 -แบงกลุ่มฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลบาดแผล กระดูกหัก ข้อเคลื่อน (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1100-1200 -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลบาดแผล กระดูกหัก ข้อเคลื่อน (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1200-1300 -พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 1300-1400 -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำระดับ ๑ ตะโกน โยน ยื่น (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1400-1500 -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการว่ายเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ระดับ ๒ (ใส่เสื้อชูชีพ) (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1500-1515 -พักรับประทานอาหารว่าง
 • 1515-1600 -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการว่ายเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ระดับ ๒ (ใส่เสื้อชูชีพ) (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1600-1700 -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการแก้กอดรัด (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
  วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ชายหาดเกาะหมากรีสอร์ท
 • 0800-0900 -การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน บรรยายโดยนายกุลพันธ์ พิทักษา
 • 0900-1000 -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการการกู้พื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1000-1015 -พักรับประทานอาหารว่าง
 • 1015-1100 -แบ่งกลุ่มฝึกการกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ร่วมกับการใช้เครื่อง AED (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1100-1200 -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการการแก้ไขทางเดินหายใจถูกอุดกั้นสำหรับผู้ใหญ่ เด็ก และทารก (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1200-1300 -พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 1300-1400 -แบ่งกลุ่มสอบขั้นตอนการกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน, การใช้เครื่อง AED, การแก้ไขทางเดินหายใจถูกอุดกั้น (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1400-1500 -แบ่งกลุ่มสอบภาคปฏิบัติการช่วยเหลือคนตกน้ำ (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1510-1515 -พักรับประทานอาหารว่าง
 • 1515-1600 -แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการการฝึกแบบบูรณาการ กำหนดโจทย์สถานการณ์ (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน
 • 1600-1700 -post test/AAR (ปฏิบัติ) วิทยากร 9 คน