องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

เก็บขยะใต้ทะเลและปลูกปะการัง