องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เข็ม 1 ซิโนแวค และ เข็ม 2 แอสต้าเซเนกา