ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกาะหมาก
ประชุม ในวันที่ 25 กันยายน เวลา 09.00 น. ณ วัดเกาะหมากฯ
ม.1และ ม.2 เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกรายชื่อ แต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เพื่อจะนำรายชื่อ มาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหมู่บ้านละ 4คน ม.1 จำนวน 4 คน ม.2 จำนวน 4 คน ซึ่งจะหมดวาระ ในเดือนตุลาคม นี้
สุภาพสตรีท่านใด ที่สนใจสมัครเข้าเป็น สมาชิกกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี สามารถเข้าร่วมประชุมและสมัคร ในวันประชุมได้